Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F - 6

Pedagogisk planering Södra Lagunens fritidshem

Bäckaskolan F-6, Trelleborg · Senast uppdaterad: 24 september 2019

Pedagogisk planering trygghet och studiero. Tema Vänskap

 

Lärmål

  • Skapa tillåtande klimat och trygghet i elevgruppen.
  • Öka elevernas förmåga att hantera konflikter på ett positivt sätt och skapa sociala kontaktytor.
  • Utveckla vänskapsrelationer.

 

Planering av utvärdering

 

  • Observationer och diskussion med eleverna.

 

Undervisning

 

Arbete med gruppstärkande aktiviteter i form av:

  • Samarbetsövningar.
  • Skapande verksamhet.
  • Rörelselekar ute och inne.
  • Kompismassage.
  • Yogaövningar två och två till musik.
  • Vänskapstavla med superhjältar.

 

 

 


Läroplanskopplingar

ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,

skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,

skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,

röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.

Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.

Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.

Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.

Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.

Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.

Matriser i planeringen
LGR11 - KAPITEL 4 FRITIDSHEM
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback