Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Sagor

Regnbågens förskola, Hörby · Senast uppdaterad: 30 september 2019

Vi har sett ett intresse hos flera av barnen i vår grupp för sagor och berättande. Genom detta intresse ser vi möjligheten att fördjupa oss i följande läroplansmål: "Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmågan att leka med ord, berätta, uttrycka,tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften." Lpfö 18

Nationellt mål:
Lpfö-18

"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmågan att leka med ord, berätta, uttrycka,tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften." Lpfö 18

Syfte:
Varför gör vi detta? 

För att arbeta med språkutvecklingen på ett lustfyllt sätt samt för att ge barnen inflytande och delaktighet i sitt eget lärande.

Innehåll:
Vad ska undervisningen innehålla?

Vi vill uppmärksamma barnen på att det finns flera olika sätt att lyssna på sagor, t.ex. genom att vi läser böcker, lyssnar på en bok på Ugglo, flanosagor, vi kan även skapa egna sagor på olika sätt tex genom att använda våra digitala verktyg såsom lärplattan och blue-bot. Vi kan också använda oss av olika sagopåsar för att berätta sagan.

Vi börjar arbetet med temat genom att pedagogerna med hjälp av figurer spelar upp sagan Bockarna Bruse för barnen, sen ser vi vad det blir för diskussioner och var barnens tankar och funderingar leder oss.

 

Reflektion och Analys
(Pedagogers och barns perspektiv)

Reflektera kontinuerligt kring:
-Hur blev det?
-Val av undervisningens innehåll
-Vilket förändrat kunnande ser ni?
-Uppfylls de förväntade effekterna?

Analys:
Varför blev det som det blev?
Vilken utveckling har skett?
Vad är nästa steg?
Vad krävs för att komma vidare?


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback