Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Lille Lustig och skogens vänner

Högbergets förskola, Ludvika · Senast uppdaterad: 23 september 2019

Under höstterminen bildas en ny Harar grupp med gamla och nya barn som kommer till gruppen. Därför har vi valt boken som berör ämnet vänskap och natur som hjälper barnen känna sig trygga i den nya gruppen. Utifrån boken kommer vi fokusera på olikheter och likheter.

 

Var är vi?

Harar grupp består av 7 femårings barn.

Barnen har olika modersmål såsom arabiska, tyska, spanska, somaliska och svenska. I det här läget med så mycket olikheter har vi också mycket likheter som vi vill lyfta fram med hjälp av sagan. I en ny  blivande grupp ska vi lära känna varandra. Vad tycker vi om att göra, vilka favorit, frukt, färger, mat, osv. Mycket samtal om vår hem vad bruka vi göra under helgen osv.

Den bästa är att när vi känner oss som personer. Vi tycker olika men ändå vi har gemensamma punkter kommer vi att växa som grupp och som individer. Barnen tycker om att vara i ateljén. Vissa barn tycker om att pyssla med olika materialet men också leker med lego, plus plus, och dega.

 Barnen tycker om våra skogsutflykter varje onsdag. Då ser man att barnen är nyfikna på omgivning och vill gärna träffa något djur eller tecken på att något djur har varit där.

Vart ska vi?

Vi vill väcka barnens lust och intresse för att lära känna varandra.Vår mål är att ge barnen självtroende genom att låta barnen stå i centrum och visa vad de tycker och visa respekt om vad de andra tycker och tänker. Vi kommer att jobba mycket tillsammans genom skapande stunder i ateljé, samarbetslösningar.

I boken får vi möta olika djur, som ser olika ut och som har olika egenskaper. Då är en skogens dag det perfekta sätt att forska djuren som finns i berättelse. Frågar såsom; vad bor djuren? vilken mat den bruka äta? hur lever den ute i naturen? varför den är viktigt? hur är sin omgivning?  vilka spår det här? med mera.

  


Hur gör vi?

Vi kommer att läsa "Lille Lustig" saga med hjälp av flanobilder. Vi går genom saga tillsammans med barnen (flera tillfällen) Barnen får återberätta sagan. Barnen får möjligheter att genom gestaltning (bilder, handdockor) lära känna de olika karaktärerna.

Skapande av sagan kommer vi att utföra i ateljén en gång i veckan. Vi börjar att skapa tillsammans en stenmur och en stövel med papier-maché teknik och mycket återvinn material med samarbetsövningar. Varje barn ansvara för t. ex. ett sort trä, eller sin egen Lille lustig som kan vara en självporträtt (handdocka). I skogen dag vi kan vara detektiver och spåna efter varje djur som Lille Lustig kommer att träffa under sagan berättelse.

Dokumentation. Vi ska dokumentera regelbunden via Lärloggar via Unikum, och på väggar ska skapa en saga världen i vår vägg.

Hur blev det?

 

 


Läroplanskopplingar

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter