Skolbanken Logo
Skolbanken

Bilar

Skederids förskola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 24 september 2019

Bilens funktioner. Hur länge har vi kunnat använda oss av bilar? Vad har barnen för tankar om bilar.

 

1. MÅLOMRÅDE

Vad ska barngruppen lära sig, förmå och förstå? Varför är kunskapen/färdigheten viktig för människan i världen?

 

Generativ fråga: Hur kan en bil rulla?

Syfte: Barnen får samarbeta och komma djupare in i tekniken, för att få förförståelse i hur saker fungerar, varför det fungerar, varför dem behövs. Barnen får bekanta sig med geometriska former i matematik. Vi lär oss räkna med hjälp av matematik.

 

Mål ur Lpfö 18:

Förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar.

Förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

Utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik.

 

Barnens intressen, initiativ och behov:

Vi har observerat att barnen har ett stort intresse för bilar, de leker med bilar tillsammans och enskilt, tar av hjulen och undersöker, kraschar rutor och kör in i väggen med kraft. Barnen gör olika ljud beroende på vilket fordon dem kör. 

 

Specifika mål

 

Förståelse: 

Barnen får möjlighet att utveckla och förstå vad lättare matematiska begrepp betyder. 

Pröva på olika sorters tekniker för att öka kunskaperna om hur en bil rullar. Använda olika material, drivmedel, färger och former samt diverse arbetsredskap. Känna  och prova på olika material och förstå hur det fungerar.

Barnen får leka med ord och utveckla sitt ordförråd genom att lära sig nya begrepp om bilar och dess uppbyggnad. De får också teckenspråksstöd i arbetet. Vi lär oss varför bilen har en nummerplåt.

 

Förmågor:

Vi lär oss matematik-antalsuppfattning och geometriska former.

Med hjälp av kroppen tränar vi grov och finmotorik när vi använder olika tekniker som att såga, spika med hammare, måla med pensel, använda skruvmejsel och tång.

Barnen skapar en bredare kunskapsförmåga när vi reflekterar över nya begrepp utifrån böcker och barnens kunskaper inom området bilar. Tillsammans utforskar vi vad begreppen innebär och betyder. Prövar olika naturmaterial att skapa bilar av. Vi lär oss att bilarna har olika namn och varför?

 

Begrepp:

 Vi lär oss räkna ental upp till tio.

Geometriska former-Cirkel, kvadrat, triangel och rektangel

Inom tekniken tränar vi begreppen sax, klippa, klistra, såga och grundfärger, hammare, spik, skruvmejsel och tång och bilens olika delar. Löv, kvistar, mossa, kottar. Vi lär oss olika bilmärken, länder och kartor.

Barnen kommer också lära sig begreppen med teckenspråkksstöd.

Vi tar åker på utflykt med buss.

 

 

 

Arbetslagets förhållningssätt:

Vi utforskar tillsammans med barnen. Hjälper och stöttar under arbetes gång. Lyssnar in barnen. Uppmuntra, ställa öppna och utmanande frågor. Fokus på arbetsområdet. Arbeta i mindre barngrupper för att alla barn ska få synas och komma till tals.

Vetenskaplig grund:

I mindre barngrupper får alla barn bättre fokus och känna sig sedda och hörda. 

 

Arbetslagets kunskapsbehov i ämnesområdet:

Arbetslaget behöver förbereda sig och läsa in på området för att kunna utmana barnen. Det gör vi tillsammans på reflektionen. Vi ska vara väl förbereda och kunna undersöka svaren på barnens frågor tillsammans med barnen. Detta skapar en bra undervisning. 

 

2. UTVÄRDERING

Hur vet vi att vi nått våra mål när temat är avslutat?

 

Kriterier: 

Barnen nämner bilarnas olika delar. Barnen får mer förståelse av bilens funktioner, förstå varför man ska vara rädd om en bil, hoppas på att barnen senare leker med försiktighet och inlevelse. Vi ser hur barnen utvecklat sina tankar och idéer om en bils i olika material. Kommunicerar med varandra om bilar. 

 

Utvärderingssätt:

Vi reflekterar varje vecka i arbetslaget och tillsammans med barnen i samlingen. I den pedagogiska dokumentationen kan vi följa barnens utveckling med start vart är vi och vart ska vi. Hur vi ska komma vidare? Vi ser undervisningens utveckling när vi reflekterar med barnen. 

 

3. AKTIVITETSPLAN

Hur ska vi börja? ...och hur skulle vi kunna fortsätta? Hur skapar vi ett meningsfullt sammanhang?

 

Aktiviteter:

Vi börjar med att läsa boken som heter ”Minifakta om bilar”. Vi ställer frågor utifrån boken för att se vad barnen kan om bilar. Vi diskuterar diverse begrepp för att utöka barnens ordförråd. Vi kommer att läsa fler böcker, titta på filmer och åka på utflykter för att titta på bilar. 

 

Formativ uppföljning:

Vid reflektioner och utvärderingsdagar. Vi reflekterar tillsammans personal och barn för att se vad barnens intresse leder oss vidare mot.

 

Lärmiljö:

Vi delar upp barnen i mindre grupper för att skapa lugnare arbetsmiljö för alla. Vi har olika stationer där vi tar fram lämpligt material som utmanar att undervisa både i teknik och matematik. Vi skapar en tillgänglig miljö där barnen ska kunna hitta materialet på egen hand. Det ska finnas valmöjligheter där barnen lockas att välja själva. Inomhusmiljön förändras och förbättras utefter barnens intressen.


Läroplanskopplingar

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback