Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

7

Velourgosedjur

Gränbyskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 24 september 2019

Vi väljer ett gosedjur bland Pippelipper eller Jing Jangs mönsterpärmar. Vi kommer sy på maskin och lära oss att VARA preciserade.

Velourgosedjur

Vi väljer ett djur

kolla i pärmarna Pippelipper eller Jing Jangs gosedjur och välj en som du vill göra till dig själv
någon i familjen eller som du vill ge bort till en förskola i närheten. Planera på papper och skriv upp sidan
och vilken pärm som ni ska använda er av. (ni kan behöva gå tillbaka för arbetsbeskrivningen) Rita av mallen och klipp ut
modellen. Välj färg på de olika delarna och lägg tyget dubbelt men avigan utåt
nåla fast mallen och sätt några nålar bredvid i tyget också

Vi markerar där man ska sy

Använd en permanent tuschpenna och markera öppningen och där man ska sy alltså exakt efter din mall. Klipp inte ut delarna
utan sy först i linjen och klipp sömsmån senare.
Vi syr med precision 
Kom ihåg att ju noggrannare du syr desto nöjdare kommer du bli med ditt resultat. Sy och kom ihåg att backa och fästa i 
början och slutet av varje söm. Börja där öppningen slutar och sluta sy där öppningen börjar. Var noga med att klippa till
sömsmånen i hörn och vinklar, i böjar kan man klippa jack för att sömsmånen ska lägga sig bättre när man väl vänt.
Vänd arbetet, sy ihop öppningen för hand, tänk på att du har många veckor på det så detta arbete ska göras noggrant och
bli snyggt. Efter det så markerar du för ögon mm och broderar detta.


Utvärdering med redovisning och omdöme och slöjdspecifika ord både i ord och bild och helst också digitalt

Läroplanskopplingar

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.

Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.

Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.

Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav slöjd åk 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter