Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - elevens val

·

Årskurs:

7 - 9

Mål i Uzbekiska år 7 – 9

Integrationsenhet, Mjölby · Senast uppdaterad: 9 september 2019

Mål i Uzbekiska år 7 – 9

Mål i Uzbekisks år 7 – 9Tala och lyssna

 

Åk 7

 • Kunna muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare

 • Kunna kombinera av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen.

 • Kunna ställa frågor och framföra åsikter med underbyggda argument.

 

Åk 8

 • Kunna anpassa av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.

 • Kunna förbereda och genomföra muntliga redogörelser.

 • Kunna Uttala, betoning och satsmelodi i jämförelse med svenskan samt olika talade variationer av modersmålet.Åk 9

 • Kunna föra underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.

 • Kunna göra jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige och drar underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.
Läsa

 

Åk 7

 • Kunna läsa olika texter genom att välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.

 

Åk 8

 • Kunna göra sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande

 • Läsförståelse

 

Åk 9

 • Kunna utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.

 •  

Skriva

 

Åk 7

 

 • Kunna skriva olika texter med begripligt innehåll och viss språklig variation med kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.

 

Åk 8

 • Kunna skriva texterna som är kännetecknas av beskrivningar och berättarstruktur.

 

Åk 9

 • Kunna anpassa sina texters innehåll och språk så att de fungerar i de situationer som skrivandet avserLäroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter