Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

F

Spanska åk 7 kap.1-4 Amigos dos

Sundbyskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 27 september 2019

Lärandemål Du ska kunna: Hälsningsfraser Presentera dig, prata om dig själv och ställa frågor till någon berätta om en person i tredje person (han,hon) Väderstreck, släktord, veckodagar, bindeord Grammatik Un, una, el, la, los, las Böja regelbundna verb AR, ER, IR i presens (nutid) Böja oregelbundna verb SER, ESTAR, TENER, JUGAR, GUSTAR Genitiv (ägande form) Flickans katt Possessiva pronomen (min,mitt, mina osv.)

Långsiktiga mål
I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att…
förstå innehållet i talat språk och olika slags texter,
kunna tala och skriva på målspråket,
använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd, t ex  med kroppsspråk och ställa frågor.
förstå hur man lever i länder där språket talas.

Undervisning
Vi arbetar med läromedlet Amigos dos och valda delar från Qué bien!, texter, dialoger, hörövningar, vokabulär, lekar, skrivövningar, och annat material, med fokus på  färdigheterna: Läsa, skriva, tala och lyssna på språket.

 

Läxor skrivs alltid på tavlan så eleverna kan fotografera. Läxorna kommer även kommuniceras under uppgifter framöver.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback