Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Matematik

Nåntunaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 27 september 2019

Matematik är roligt!

 

 

Syfte: 

Syftet med matematiken är att utveckla intresset och förståelsen för matematik på ett lekfullt och konkret sätt. 

Innehåll:

          Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

  • Att väcka nyfikenhet och förståelse för olika delar inom matematiken.
  • Upptäcka hur man har användning för matematiken i sin vardag.
  • Få kunskap om att matematik är mer än siffror och tal.
  • Känna till några matematiska begrepp.

H

    Hur?

 Sortera och klassificera

Jämföra och mäta

Geometri

Vikt

Mönster

Rum och form

Tid – Årstider, månader vecka

Tal och antal, mattesagor

Lärplattor

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,

Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.

Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback