Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

1

Värdegrund och kamratskap åk1

Hågadalsskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 20 september 2019

Hur ska vi vara mot varandra? Vad är en bra kompis och hur är man en bra kompis? Det är viktigt att hela tiden samtala om dessa viktiga frågor.

 

Arbetsområde

 

Kontinuerligt under hela läsåret, men med stort fokus de första veckorna, kommer vi att arbeta med läroplanens värdegrund samt eleverna som grupp och som individ. Detta för att skapa trygghet och ett bra arbetsklimat i klassen.

Under det här arbetsområdet ska du visa att du kan: (kunskapskrav och förmågor)

 • samtala om livsfrågor så som gott och ont, rätt och orätt. 
 • hur man är en bra kamrat. 
 • vad begreppet respekt är och hur man kan visa det mot andra människor. 

Det kommer du att få visa genom att: (bedömning)

 • Du deltar aktivt i diskussionerna på lektionerna. 
 • Du är med och samtalar kring de frågor som kommer upp.
 • Du deltar i det gemensamma skrivandet.
 • Du ritar bilder och förstärker det som vi pratat om. 

Du kommer att få lära dig: (centralt innehåll)

 •  Vi ska lära oss om hur man är mot varandra.
 •  Vad är kamratskap?
 •  Vad är gott och ont?
 •  Vilka regler vill vi ska gälla hos oss?

Hur ska vi lära oss detta? (undervisning)

 • Vi tittar närmare på skolans regler. 
 • Vi bestämmer tillsammans vad som ska gälla som trivselregler i vår klass. 
 • Vi tittar på UR- materialet "Vara vänner", "Ugglan och kompisproblemet" samt "Elias och de stora frågorna". 
 • Vi reflekterar och diskuterar tillsammans om vad vi sett. 
 • Vi dokumenterar i vår SO-bok. 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.

Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.

Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback