Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

3

Favorit Matematik 3A

Vallhamra skola 7-9, Partille · Senast uppdaterad: 17 september 2019

Under hösten arbetar vi med matematik i många olika former. Till vår hjälp har vi bland annat läromedlet Favorit Matematik 3A. I denna bok kommer du att få lära dig mer om taluppfattning, addition och subtraktion, multiplikation, problemlösning, datalogisk tänkande, division och proportionalitet. Målet är att du ska få repetera och befästa dina tidigare kunskaper samt gå vidare i arbetet med räknesätt och strategier i matematik.

Detta ska du lära dig:

1. Taluppfattning, addition och subtraktion

 • talen 0-1000
 • addition och subtraktion med uppställning
 • växling över 0
 • uppställning med flera termer

2. Multiplikation

 • sambandet mellan addition och multiplikation
 • multiplikationstabellerna 2 till 9
 • kommutativa lagen
 • multiplicera med 10 och 1000

3. Multiplikation, problemlösning och datalogiskt tänkande.

 • prioriteringsregler
 • multiplikation med upställning
 • problemlösning
 • datalogiskt tänkande, kod och programmering

4. Division och proportionalitet

 • division, delningsdivision och innehållsdivision
 • att skriva division
 • division med rest
 • sambandet division och multiplikation
 • proportionalitet
 • skala

Vi kommer även repetera det vi lärt oss förut samt arbeta mycket med problemlösning av olika slag.

Så här kommer vi att arbeta:

Vi bedömer kontinuerligt elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i matematik för årskurs 3.

 * arbeta med läromedlet Favorit matematik

 * arbeta enskilt, i par och i helklass (EPA)

 * lyssna och delta i gemensamma genomgångar

 * arbeta praktiskt med konkret material 

 * arbeta med den digitala delen som hör till läromedlet, där du får träna på och befästa det du arbetat med i boken.

 

Så här kommer pedagogen att bedöma dig:

I det dagliga arbetet på lektioner

Hur du arbetar i din bok

Lyssna på dig när du samtalar

Titta på hur du löser problem

Den formativa diagnosen Vad har jag lärt mig? efter varje kapitel

Ett prov/diagnos efter varje kapitel


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback