Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4

Återberättande text år 4

Kungsholmens grundskola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 10 september 2019

När du berättar eller skriver om något som har hänt dig själv eller någon annan kallas det för en återberättande text. Du kan återberätta en bra film du sett eller ett roligt skolbesök. Ofta återberättar vi händelser varje dag - utan att tänka på att vi gör det.

Vi kommer under vecka 35-42  arbeta med texttypen "Återberättande text".

Du kommer att lära dig hur återberättande texter är uppbyggda och vad du ska tänka på när man planerar en återberättande text. Vi kommer att avsluta arbetsområdet med att du på egen hand får skriva en återberättande text.

Till återberättande texter hör: dagbokstexter, redovisningar, rapporter, artiklar och biografier.

Arbetssätt

Steg 1 Klassen arbetar gemensamt med modelltexter och att lära sig känna igen en återberättande texts struktur, med inledning (vem, var, när, varför) och kronologiskt återgivna händelser samt textbindning med hjälp av varierande tidsord. 

Steg 2  Vi arbetar gemensamt med de språkliga drag som används i återberättande text, som verb i preteritum och substantiv i singular och plural.  

Steg 3  Du ska använda det du lärt dig och bedöma tre återberättande texter. Ni planerar en återberättande text och berättar den sedan muntligt för en kamrat, som ger respons. 

Steg 4 Du planerar och skriver på egen hand en återberättande text om något du varit med om.

Bedömning

Du deltar i alla moment och gör alla övningar i skrivrummet.

Du visar din kunskap i din egna återberättande text. Texten kommer du och din lärare sedan tillsammans bedöma med hjälp av en checklista.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.

Matriser i planeringen
Återberättande text
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback