Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

7

Wings 7 - Music

Gränbyskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 11 september 2019

In this section we will read and talk about Music. We are going to practice phrases that you use when you are discussing music. We will also learn words for instruments, music genres and things connected to music. To prepare for your test you will do exercises in workbook and get to practice during lessons. It is important that you look at wordlists when you read texts in textbook. We will also study grammar. Students will prepare a one minute presentation of a music genre of their choice.

Tid

Vecka 34-38 (cirka 4 veckor).

Material

Wings 7 Textbook, Wings 7 Workbook, kopierat material och anteckningar i skrivboken.

Mål

Målet med arbetsområdet "Music" är att du ska:

  • utöka ditt ordförråd för att kunna prata om musik (instrument, genrér mm)
  • förbättra din förmåga läsa och förstå olika typer av texter inom ämnet
  • förbättra din förmåga att samtala om och beskriva låtar du gillar, olika musikstilar, olika instrument.
  • förstå grammatiken du har studerat och kunna använda den i tal och skrift: presens av verben be, have samt andra verb.

Arbetets innehåll

  • Du får arbeta med att utöka ditt ordförråd inom ämnet musik.
  • Du får läsa olika typer av texter.
  • Du får diskutera musik och hur människor förhåller sig till det.

Hur får du visa dina förmågor?

Bedömning sker kontinuerligt under lektionerna;
  • Genom muntliga uppgift
  • Prov
  • Ta del av diskussioner i klassen

 

GRAMMATIK (starts on page 18)

Presens av  verb BE. 23-24 exercise 1-5             

Presens av verb HAVE. p24-25 exercise 6-10

Verb i presens. P26-28 exercise 11-16

 

LÄSA:

O Music – useful words,   p12-13                          

O My music isn´t yours (dialog),   p16-17                           

O The idol phenomenon (factual text),   p19-21                

O Adele (biografy), p12

O The Glastonbury Festival Review, p18


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.

Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.

Talad engelska och texter från olika medier.

Talad engelska med viss regional och social färgning.

Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.

Sånger och dikter.

Samtal och diskussioner samt argumentation.

Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.

I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.

I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.

I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav engelska åk 7-9 ALLA FÖRMÅGOR
Uppgifter
One minute oral presentation

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback