Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

2

Engelska - år 2

Sjöängsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 12 oktober 2019

Här lär vi oss lekfullt det engelska språket genom att prata, lyssna, läsa, leka, sjunga, ramsa och skriva på engelska. Basen är serien Pick a colour (säsong 2) och elevernas intressen.

Vad ska vi lära oss?

Vi ska lära oss att tala, lyssna, läsa och skriva på enkel engelska.

Hur ska vi arbeta?

Vi ska arbeta med Ur:s serie "Pick a colour" säsong 2. Arbetsområden i serien: Home, Friends, Shop, Cooking, Sports, Birthday, Outdoor, Music, Play games och Travel. 
Vi kommer också att arbeta med aktuella händelser, t. ex. Halloween, Christmas och Easter.
Vi ska titta på filmklipp.
Vi ska läsa och lyssna på enkla texter och barnböcker.
Vi ska skriva enkla texter.
Vi ska ha genomgångar i helklass.
Vi ska göra enkla dramatiseringar, lekar och presentationer. 
Vi ska sjunga, ramsa och rappa.

Varför ska vi lära oss engelska?

Eftersom många människor i många länder talar engelska är det bra att kunna det. Vi ser också mycket film och lyssnar på musik där språket är engelska.

Hur ska du visa vad du har lärt dig?

Genom att delta i de aktiviteter vi gör och visa att du förstår och kan göra dig förstådd på enkel engelska i tal och skrift.
Ibland gör vi enkla test för se vilket ordförråd du har lärt dig.


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Intressen, personer och platser.

Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.

Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

Enkla instruktioner och beskrivningar.

Olika former av enkla samtal och dialoger.

Filmer och dramatiserade berättelser för barn.

Sånger, ramsor, dikter och sagor.

Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.

Enkla presentationer.

Enkla beskrivningar och meddelanden.

Sånger, ramsor och dramatiseringar.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter