Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

4 - 6

Orientering åk 4-6

Fjälkinge skola, Kristianstad · Senast uppdaterad: 1 juni 2023

Orientering Mellan vecka 36-37 under höstterminen, samt minst 3 lektioner på vårterminen kommer vi att orientera.

 

 Syfte: (Förmågorna vi tränar)

-Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang

-Genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer

 

Konkretisering: (Detta kommer du lära dig)

-Hur du passar kartan

-Hur du hittar din position på en karta

-Vanliga begrepp, karttecken och hur de ser ut i verkligheten

-Kartans olika färger

 

Arbetssätt: (Så här kommer vi jobba)

-Samtala kring orienteringskartan och dess innehåll (tecken/färger),

-Skolgårdsorientering (stjärnorientering och linjeorientering)

-Träna på att passa kartan

-Orientera i närområde

 

Bedömning:

-Förmåga att hitta din egen plats på kartan

-Förmåga att hitta till den punkt du ska till

-Förmåga att göra ett bra vägval

 


Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och

Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.

Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.

Matriser i planeringen
Orientering 4-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter