Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 3

Pärlan Barns delaktighet och inflytande ht19/vt20

Stormhattens förskola, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 25 september 2019

 

2. Planerade insatser 

 Miljö och material

 • Alla (barn och vuxna) hjälps åt att ta hand om våra miljöer och material både inne och ute

  • Ge barnen förutsättningar för detta genom att ha tydliga bildstöd på materialet. 

  • Ge barnen stöttning vi städning exempelvis nu städar vi alla gula legobitar eller ge en sak i taget och ställa på rätt plats

Hallen

  • hjälpa barnen att hänga upp sina ytterkläder och sätta skorna på facket. 

Böcker

  • Prata om hur vi tar hand om våra böcker (undvika ordet inte)

Valtavlan

  • barnen får stöttning att göra val och omval på tavlan utifrån deras förmåga. 

  • visa och ge barnen tydliga förhållningssätt i rummen

Rummen

 

  • Lyssna in barnens önskningar och behov om rummen. 

  • Samtala om hur vi vill förhålla oss i rummen (med både barn och vuxna)Förväntade effekter 

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att…

  • Uttrycka  vad de vill i olika situationer

  • Göra egna medvetna val som man står för konsekvensen av

  • Värna om miljö och material

  • Städa efter avslutad aktivitet

  • Hänga upp sina kläder och ställa sina skor på facket 

Metodval  

 • Samtal med barnen och dokumentera detta. 

 • Observera barnens lek och ta tillvara på det vi ser.

 

 

 Kännetecken

Att barnen kan uttrycka saker som "jag tycker..."

 


Läroplanskopplingar

intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och

förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback