Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

F - 6

Bild åk 2

Vällsjöskolan F-6, Härryda · Senast uppdaterad: 24 september 2019

Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka och lära. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, underhålla och ge oss estetiska känslomässiga upplevelser.

Syfte - varför?

Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas. I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa. Den ska också uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.

En del av bildundervisningen kommer under årskurs 2 ligga inbakad i de olika teman som är aktuella. 

 

Centralt innehåll - vad?

Du ska få utveckla din förmåga att:

 • Skapa berättande och informativa bildarbeten.
 • Använda olika tekniker, verktyg och material.
 • Göra en bildanalys.
 • Berätta om någon konstnär som haft betydelse för konsten.

 

Arbetssätt - hur?

Du kommer utveckla dina förmågor genom att:

 • Framställa berättande och informativa bildarbeten
 • Använda olika tekniker (t ex teckna, måla, färglägga, vika, forma, klippa med sax)
 • Använda olika verktyg (t ex blyerts, färgpennor, kritor, målarfärger, penslar och sax).
 • Använda plana och formbara material (t ex papper, kartong, forma och tyg).
 • Samtala kring dina egna och andras bilder, bl a i läroböcker

 

Bedömning

Vi kommer bedöma dina förmågor genom att:

 • Vara aktiv på bildlektionerna.
 • Skapa bilder med ett berättande innehåll så att budskapet tydligt framgår (t ex till dina egna texter och temaarbeten)
 • Använda olika tekniker (t ex teckna, måla, vika, klippa och forma), verktyg (t ex blyerts, färgpennor, kritor, målarfärger, penslar och sax) och material (t ex papper, kartong, modellera och tyg) i ditt skapande.
 • Samtala om bildarbeten genom att analysera dina bilder.
 • Observera hur du använder dig av olika tekniker, verktyg och material.
 • Lyssna när du deltar i samtal kring bildarbeten.

Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och

Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.

Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.

Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.

Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.

Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback