Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

8

Kol och Kolföreningar

Brattebergsskolan 7-9, Öckerö kommun · Senast uppdaterad: 10 september 2019

 

Innehåll

Under denna perioden kommer vi att arbeta med kolföreningar. Du kommer lära dig:

 • kolets kretslopp
 • att grundämnet kol finns i olika former
 • varför kolföreningar är så vanliga och viktiga
 • vad som skiljer olika grupper av kolföreningar åt
 • vad vi använder kolföreningar till
 • om de fossila bränslena - stenkol, olja och naturgas - som alla består av kolföreningar

Vi jobbar enligt följande:

 • läroboken s. 80-115
 • gemensamma genomgångar
 • Kortare undervisningsfilmer
 • enskilt arbete eller ibland i grupp
 • vissa läxor under perioden

DIna kunskaper visar du genom att:

 • vara aktiv enligt bästa förmåga på lektionerna
 • Prov v 43

 

Syfte och övergripande mål

Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Med kunskaper om materiens uppbyggnad och oförstörbarhet får människor redskap för att kunna bidra till en hållbar utveckling.

Centralt innehåll


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.

Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.

Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.

Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback