Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

1 - 3

SVENSKA

Lillegårdsskolan F-5, Partille · Senast uppdaterad: 10 september 2019

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket.

Vad ska du lära dig:

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna lära sig om olika lästrategier, hur man avkodar och tolkar ord och texter och hur man framhåller sin sida av saken. Eleverna ska utveckla förmågan att diskutera och analysera texter självständigt och tillsammans med andra.

Eleverna ska även utveckla sin förmåga att uttrycka sig med hjälp av det skrivna ordet. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och hantering av digitala verktyg. 

Hur vi arbetar:

 • Vi läser olika typer av texter
 • Vi använder arbetsvertyget Diamantjakten
 • Vi samtalar om olika texter både i en liten grupp och i storgrupp
 • Vi arbetar med grammatik
 • Vi använder dator
 • Vi skriver sagor, faktatexter, poesi

Vi arbetar med följande begrepp:

 • Vokaler och konsonanter
 • Synonymer
 • Sammansatta ord
 • Motsatsord
 • Stavning

Under detta arbete kommer jag att bedöma utifrån matrisen:

 • Din förmåga att läsa och förstå texter vi läser
 • Din förmåga att avkoda främmande ord
 • Din förmåga att skriva läsligt
 • Din förmåga att utrycka dig verbalt och i skrift

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Sambandet mellan ljud och bokstav.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.

Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.

Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.

Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.

Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.

Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter