Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

6

Engelska fantasy

Rydebäcksskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 11 september 2019

Fantasy! Vad är fantasy? Hur skulle din fantasykaraktär se ut om du fick fria tyglar? Hur hade du beskrivit din karaktär? Hur låter det när andra beskriver sina karaktärer? Vad kan du göra om du inte kommer på ett ord när du pratar engelska? Eller när du skriver? Vilka ord behöver man kunna för att kunna prata om fantasy på engelska? Vilka strategier kan man använda för att lyckas med sin kommunikation? Det här kommer vi att undersöka tillsammans!

Målet med undervisningen är att du ska

 •  aktivt delta då vi diskuterar fantasy på engelska

 •  skriva och bearbeta din karaktär med hjälp av responsen du får av dina kamrater och av mig som lärare

 • öva på att tala så att du känner dig trygg inför andra. Ex. Presentera karaktär + bild muntligt inför klassen

 •  formulera dig och kommunicera i tal och skrift

 • använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådda

 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

 

Så här ska vi arbeta:

Gemensamma genomgångar av text och grammatik med högläsning och översättning.

 • Instruktioner på engelska.

 • Resonerande kring olika områden och teman.

 • Arbetsuppgifter kring engelska texter och grammatik som görs individuellt och i grupp.

 • Filmer som vi diskuterar efteråt.

 • Träningsuppgifter inför nationella provet

 • Muntliga diskussionsövningar.

 • Egna texter som skrivs i flera utkast och bearbetas med hjälp av feedback elev/elev, lärare/elev.


Inledande beskrivning av område

 • Vecka 36 börjar vi med att tala så smått kring fantasy på engelska. Du gör detta i svenskundervisningen också, glöm inte det! 

 • Vi diskuterar vilka ord som kan behövas när vi talar om fantasy, b.l.a via glosord som hör till genren, testar skriva meningar och presenterar för din grupp/lärare muntligt och skriftligt.

 • Vi gör exempel på "adopt a word" d.v.s. göra ordet till ditt genom att utgå från ordet, dess ordklass, skriva din definition av ordet + skriva mening med det, detta övar du på s. 6.

 • Därefter får du möjlighet att förbereda dig hemma inför olika lektioner. Inför v. 37 lektionstid, genom att bland annat läsa instruktioner på s. 8 i häftet och se/lyssna på klippet :https://youtu.be/n_cqszvdTqk. om genren fantasy. Du lyssnar så många gånger du vill och antecknar på s. 8.

 • Vi diskuterar och jämför våra anteckningar och tar del av varandras tankar. Vad är fantasy? Vad finns i en fantasyberättelse? Hur talar/ skriver vi om det på engelska?

 • Vi diskuterar ordklass, beskrivning på engelska och utvärderar vår delaktighet i samtalet
 • Skriv och berätta om din karaktär på engelska: Efter bearbetning av genren ska DU få börja skriva (kladdpapper/ slutprodukt dator). v 37. Du skriver om en karaktär DU väljer, det krävs att du gjort s. 8-11 i häftet för att vara redo.

 • När du känner dig klar: Du bearbetar din korta text om karaktären, enskilt och med hjälp av respons av klasskamrater/lärare.kapitel för kapitel. Du får skriva minst 120 ord och max 180 (google docs-i classroom uppg)

 • Du har övat på att responsläsa text på svenska. Använd samma mall när du responsläser kamrats text på engelskan. 

 • Nu ska du sätta in din karaktär i en fantasyberättelse. Utgå från den du tänker skriva på svenskan. Max 2 A-4 sidor och minst 1,5. Instruktioner får du i klassrummet/ digitalt.
 • Arbetet kommer att avslutas med att du får läsa en text och arbeta med frågor till texten enligt EPA, skapa en karta tillsammans med din lärgrupp: presentera inför klassen tillsammans med din grupp.

 

Vi kommer att bedöma på vilket sätt du:

 • Använder grundläggande fraser och kunna uttrycka sig muntligt och skriftligt 

 • Använda dig av strategier när du inte kommer på ord/uttryck 

 • Kunna uttrycka sig skriftligt och bearbeta DIN text och förbättra den tack vare kamratrespons

 • Ger respons till kamrat 

 • Ordförråd kring vardagliga områden och viss kunskap i grammatisk uppbyggnad

 • Kunna tillgodogöra sig engelska texter (fakta, skönlitteratur, dikter, instruktioner)


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Engelska HT 19
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback