Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7 - 9

Matematik X - Taluppfattning och Algebra ht-19

Gottsundaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 30 september 2019

Under ht kommer vi att arbeta med taluppfattning och algebra (kap 1 och 2 i X-boken).

 

Det här ska vi lära!

 • naturliga, negativa tal, rationella tal
 • jämna, udda, primtal
 • positionssystem, utvecklad form
 • bråkform, blandad form och decimalform 
 • välja rätt räknesätt vid problemlösning.
 • multiplikation och division med stora/små tal
 • avrundningsregler, närmevärde, överslagsräkning
 • algebraiskt uttryck
 • värdet/förenkling av uttryck
 • mönster
 • ekvationer
 • prövning

Så här ska vi jobba!

 • du kommer att få lyssna på lärarledda genomgångar
 • du kommer att få möjligheten att förklara hur du tänkt på whiteboard tavlan.
 • du kommer att få arbeta med läromedlet Matematik X och andra stenciler.
 • du kommer att få möjligheten att träna och utveckla dina färdigheter via NOMP och elevspel hemma.
 • du kommer att föra matematiska resonemang i par, grupp och i hel klass.
 • du kommer att få träna på problemlösningsuppgifter i grupp.
 • du kommer att få möjligheten att programmera.

Så här bedömer vi dig!

Vi kommer att ha provräkning, men det dagliga arbetet kring genomgångar, samtal och diskussioner ingår också i bedömningen. 

           Problemlösning

 • hur väl använder samband och generaliseringar.
 • val av strategi/metod för att lösa uppgiften.
 • hur väl du kan lösa en uppgift där lösningsmetoden inte är given i frågeställningen.

  Begrepp
 • I vilken grad du visar kunskaper om matematiska begrepp och samband mellan dessa.

  Metod
 • kvaliteten på metoder du använder (med metod menas genomförande av metod/procedur.), 
 • hur väl procedurer och beräkningar genomför. 

  Resonemang
 • Kvaliteten på dina slutsatser, analyser och reflektioner och andra former av matematiskt resonemang.

  Kommunikation
 • Kvaliteten på din redovisning och hur väl du använder matematiskt språk och uttrycksformer.

 

Datum

v. 34-41. Prov på kapitlet om taluppfattning v. 42.

v. 42-50 Prov på kapitlet om algebra v. 50.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Kunskapskrav i matematik för år 7-9 enl Lgr 11
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback