Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

7

Engelska - Diagnoser 7B

Svanberga skola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 10 september 2019

Vi kommer under de första veckorna att arbeta med diagnoser inom engelskans olika delar. (Läsa, skriva, lyssna samt prata)

Syfte

Att i början av terminen arbeta oss igenom alla olika delar för att utifrån det kunna planera kommande undervisning samt kartlägga elevers kunskaper inom de olika delarna. 

Undervisningen

Vi kommer att arbeta med att skriva brev samt att bearbeta det skrivna brevet.

Vi kommer att arbeta med olika hörförståelseövningar.

Vi kommer att arbeta med olika läsförståelseövningar. 

Vi kommer att arbeta med den muntliga förmågan. 

 

Bedömning

Bedömning sker under lektioner samt inlämnat material.


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.

Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.

Talad engelska och texter från olika medier.

Talad engelska med viss regional och social färgning.

Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.

Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.

Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.

Samtal och diskussioner samt argumentation.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.

Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.

Matriser i planeringen
Engelska diagnoser år 7
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback