Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4 - 6

Läsa åk 4, 19/20

Gustavslundsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 10 september 2019

Du ska lära dig hur du använder läsförståelsestrategier för att bli en bättre läsare och få mer glädje av de texter du läser.

Mål och undervisning

Mål för detta arbetsområde (ht-19 och vt-20)

Du ska kunna använda de fem olika läsförståelsestrategierna när du läser

olika typer av text:

 • att förutsäga (Spågumman)
 • att ställa frågor (Reportern)
 • att utreda oklarheter (Detektiven)
 • att sammanfatta (Cowboyen)
 • att se inre bilder (Konstnären)

 

Du ska kunna berätta om innehållet i texten muntligt.

 

Du ska kunna resonera om budskapet i texten och koppla det du läst till egna erfarenheter och åsikter.

Undervisningens innehåll och arbetsmetoder

* Textsamtal i storgrupp och smågrupper
* Gruppläsning
* Individuell läsning
* Läxläsning

 

Du visar vad du lär/lärt dig genom att du aktivt deltar i textsamtal och visar att du förstår de skriftliga arbetsuppgifter (arbetsblad) du arbetar med.

Vad som kommer att bedömas och hur

 

Jag kommer att bedöma:

 • hur (ditt flyt) du läser skönlitteratur och faktatexter för barn och ungdomar
 • hur väl du använder lässtrategier
 • hur väl du sammanfattar texter i tidsordning
 • hur väl du kommenterar innehållet av det lästa
 • din läsförståelseförmåga
 • hur väl du förstår och diskuterar olika texters budskap

Här kan du läsa vad som står om ämnet i läroplanen.

Ur Syfte i ämnet

Ur Centralt innehåll

Ur Kunskapskrav


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

söka information från olika källor och värdera dessa.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.

Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback