Skolbanken Logo
Skolbanken

Fordon

Anpassad grundskola, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 13 september 2019

Utifrån att några av eleverna visat intresse för olika fordon under en tid, har vi valt att fördjupa oss inom området fordon. Du kommer även att få bekanta dig med några olika yrken.

 

Vi kommer att:

  • Ta del av enkel fakta om olika typer av fordon                                                                      
  • Titta på "små" filmer om fordon.
  • Lyssna på ljud av olika fordon
  • Ev göra studiebesök 
  • Se och ta del av verkliga fordon som traktor, brandbil, polisbil osv
  • Prata om olika yrken som är kopplade till de olika fordonen 
  • Öva på begrepp som används inom området
  • Skapa ett landskap med olika typer av fordon tillsammans.Vi kommer använda oss av olika typer av material och olika tekniker.
  • Vi kommer att träna på aktuella tecken inom området.

Läroplanskopplingar

skapa genom bild, musik och slöjd,

använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.

identifiera och reflektera över tekniska lösningar i vardagen utifrån funktion, och

använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

Olika sätt att skapa, till exempel imiterande och fritt.

Yrken och verksamheter i samhället.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback