Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

4

Tekniska lösningar- datorn

Serresjöskolan F-6, Trelleborg - slutgallrad · Senast uppdaterad: 3 oktober 2019

Några av datorns delar och deras funktioner. Hur styrs en dator?

 

Bedömning:

 Instuderingsfrågor, programmeringsuppgift. 

Tidsplan / Lektionsplanering:

V.38-41

Begreppslista:

  • Program
  • Sensorer
  • Kod
  • Nätverk
  • Processor
  • Indataenhet (tangentbord, mus, styrplatta)
  • Utdataenhet (skärm)
  • Appar
  • Operativsystem
  • Arbetsminne

Läroplanskopplingar

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.

Några av datorns delar och deras funktioner, till exempel processor och arbetsminne. Hur datorer styrs av program och kan kopplas samman i nätverk.

Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.

Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.

Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback