Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Kemiplanering nr 3 för 9 C

Sundbyskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 11 september 2019

Moment inom kemiskbindning, atomlära och periodiska systemet

Kemiplanering nr 3 årskurs 9. Avsnitt: Periodiska systemet och atomer 

 

Centralt innehåll:

Partikelmodellen för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad. Atomens olika delar, periodiska systemets uppbyggnad och funktion, grupper och perioder, molekylbindning, elektronparbindning, jon, jonbindning, metallbindning, neutroner och isotoper, ädelgasstruktur, elektronskal, valenselektroner, halogener, alkalimetaller, grundämne och radioaktivitet

 

Kunskapskrav:

 

E

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor . Eleven kan söka  information på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra frågeställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.

 

Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningar använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och kan då dra enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier. Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftlig rapport.

 

Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins modeller, begrepp och teorier.

 

C

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor . Eleven kan söka  information på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra frågeställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.

 

Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningar använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt  sätt. Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och kan då dra utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier. Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftlig rapport.

 

Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med relativt god användning av kemins modeller, begrepp och teorier.

A

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor. Eleven kan söka  information på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra frågeställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.

 

Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningar använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt  sätt. Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och kan då dra välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier. Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftlig rapport.

 

Eleven har  mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning  av kemins modeller, begrepp och teorier.Pass 

Vecka och datum

Moment 

Sidor

 

1

34 tor 22/8

Boklån? Forts presentation av varandra. Planering. (Vad är ämnet Kemi enligt Skolverket?)

Ev Rep Atomen-naturens egna byggstenar molekyler är grupper av atomer 

8-9, 10-11

 

2

35 tis 27/8

Atomens delar, atommodeller

Lite om periodiska systemet

342-344

345-346

 

3

35 tor 29/8

Elektronskal mer om periodiska systemet, grupper och perioder

347-348

348-349

 

4

36 tis 3/9

Molekylförening, elektronparbindning

350-351

 

5

36 tor 5/9

Molekylbindning

350-351

 

6

37 tis 10/9

Molekylbindning, joner, jonbindning

352-354

 

6

37 tor 12/9

Forts jonbindning, metallbindning + ev isotoper

355-356

 

7

38 tis 17/9

Labb jon -eller molekylbindning!?

356-357

 

8

38 tor 19/9

Går bort pga utvecklingssamtal

   

9

39  tis 24/9Forts neutroner och isotoper

356-357

 
         

10

39 tor 26/9

Finalen + ev filmvisning

362-363

 

10

40  tis 1/10

Andra momen tex Kemin i Samhället!?

   

11

40 tor 3/10

Andra moment tex Kemin i Samhället!?

   

12

41 tis 5/10

Andra moment tex Kemin i Samhället!?

   

13

41 tor 7/10

Prov

   

 

Läsanvisningar:

Sid 8-15, 340-357, 362-363

 

Sammanfattning 

Sid 360-361 bra att repetera inför prov gärna två och två.

 

Lycka till önskar Henrik!


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback