Skolbanken Logo
Skolbanken

Projekt Vår värld - årstiderna

Kajutans förskola, Halmstad · Senast uppdaterad: 9 oktober 2019

Under läsåret 2019/2020 kommer förskolan arbeta med projektet Vår värld - årstiderna.

Varför?

Tema världen är ett tema med många möjligheter. Vi kan följa barnens värld och intressen. Med tema vår värld - årstiderna,  involvera barnen i förskolans arbete med djur och natur. Något vi vill vidare utveckla från förra årets kvalitetsberättelse är hur tar vi hand om vår miljö, både i naturen och på förskolan (t.ex. material, leksaker, skräp). Vi vill att barnen ska utveckla en ansvarskänsla av att vara en del av världen. vi vill även att barnen ska uppleva samt erfara natur och miljö utifrån de olika årstiderna och hur naturen förändras beroende på vilken årstid det är.

Syfte/Mål

Vi vill att barnen ska utveckla nyfikenhet och respekt för sin omvärld. 

Våra utvecklingsområden för läsåret är:

 •   Använder kontinuerligt och systematiskt olika verktyg för reflektion, så som bilder, observationer, film, barnens alster, reflektionsprotokoll mm.
 • Vi kommer att fortsätta arbeta vidare med utemiljön, hur vi gör den mer lärorik och spännande.
 • Öka medvetenheten hos barnen att vara rädda om våra resurser.

 

För barnen

Vi vill att barnen utvecklar empati och respekt för andra och för vår miljö. Hur tar vi hand om vår miljö på ett bra sätt? Vi arbetar med årstiderna,  att erfara och uppleva djur och natur och hur det förändras genom året.

För pedagogerna

Utvecklingsfråga/nyfikenhetsfråga för året, vad behöver vi undersöka i vår verksamhet?

Pedagogerna kommer fokusera på att få in läroplanen genom att arbeta med bland annat matematik, digitalisering, integritet, natur, språk, hälsa och motorik. 

Prioriterade mål utifrån Normer och värden 2:1

öppenhet, respekt solidaritet och ansvarstagande

 

Prioriterade mål utifrån Utveckling och lärande 2:2

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

 

 

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

Prioriterade mål utifrån Barns inflytande 2:3

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

 

Planera och genomföra

På förskolan kommer vi arbeta med målen på olika sätt tex. genom att:

 • experimentera
 • skapa
 • diskutera
 • plocka skräp
 • pratkartor
 • olika estetiska uttryckssätt tex. handdockor och drama
 • vi involverar köket
 • naturupplevelser
 • hälsa
 • års träd (synliggörande av årstider)
 • djur och insekter

Uppföljning, utvärdering och utveckling

Vi dokumenterar fortlöpande arbetet med projektet genom tex. foton och skriftliga reflektioner på lärväggen, i lärmiljön,  unikum (barnens/avdelningens lärlogg), i SKA- arbetet. Det här ansvar alla pedagoger för. Utvärdering görs med hjälp av barnens och pedagogernas tankar och reflektioner i SKA-arbetet i slutet av läsåret.

Man ska ha i åtanke att det kommer en dag i morgon också, och att det kommer att behövas luft att andas och vatten att fiska i. Men för att överleva behöver vi också varandra. Själva grundplåten i hållbar utveckling handlar om att hitta vägar till ett gemensamt ansvarstagande, säger Solveig Hägglund, forskare och professor i pedagogik vid Karlstads universitet. 20080413, ur tidningen Förskolan.


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback