Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3), Svenska, Musik, Bild

·

Årskurs:

F - 3

Flugor, bin och andra små insekter

Ekenässkolan, Stenungsund · Senast uppdaterad: 11 september 2019

Vad är egentligen en insekt? Behöver verkligen flugan och ormen finnas på jorden? I ämnet NO kommer du få lära dig mer om flugor, bin, spindlar och ormar. Vi ska ta reda på fakta om djuret genom att läsa böcker, se på film och diskutera med varandra.

Innehåll

Vi ska läsa om olika insekter och spindlar och lära oss om:

 • hur de ser ut
 • deras föda
 • fortplantning
 • överlevnad
 • fiender
 • nyttodjur
 • levnadsförhållanden

 

Undervisning

I undervisningen kommer vi att:

 • Se faktafilmer om bin, flugor, ormar och spindlar.
 • Lära oss skillnaden om olika insekter och spindlar.
 • Läsa faktaböcker
 • Sjunga sånger
 • Skriva faktatexter om insekter.
 • Rita och illustrera de olika djuren.
 • Titta på hur en faktatext är uppbyggd.
 • Renskriva på dator. Rita en bild av ett småkryp.

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • Aktivt delta vid genomgångar, filmer och bildspel, sång.
 • Samarbeta med andra
 • Redovisa  ditt arbetet muntligt för resten av gruppen.
 • Lyssna på andra klassers redovisningar.
 

Läroplanskopplingar

Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.

Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.

Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback