Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 3

Skapande verksamhet - Lingonet

Västra Förskolan Solgården, Rättvik · Senast uppdaterad: 13 september 2019

Skapande verksamhet

Skapande verksamhet 

 

Barnen ska ges tid, rum och ro till eget skapande. De ska få möjlighet att utforska, reflektera kring och beskriva sin omvärld. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans. Detta inbegriper att barnen ska få möjlighet att konstruera, forma och skapa genom att använda olika material och tekniker, såväl digitala som andra. På så sätt är skapande både ett innehåll och en metod i förskolan för att främja barnens utveckling och lärande. 

 

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla: 

 

 

  •  förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans, 

 

  •  intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin     förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,  

 

Så här tänker vi på lingonet jobba mot målen:

 

Att alla barn ska få möjlighet att lära sig grund färgerna,

 att barnen ska få prova på olika målar tekniker,

Sång, musik, rörelse och dans i planerade och spontana situationer. 

Att använda digitala verktyg genom att fota bilder i naturen.

 

 

 

 

Dokumentation    

Hur dokumenterar vi? Vad behöver vi få med i dokumentationen? På förskolenivå, avdelningsnivå, gruppnivå? och barnnivå? 

Vi dokumenterar med hjälp av foto, film, barnens verk och med anteckningar.

 

Utvärdering

Hur utvärderar målen och syfte samt hur väl aktiviteten fungerat?

Ansvar

Vilket ansvar har vem? 

Koppla läroplansmål nedan.

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback