Skolbanken Logo
Skolbanken

Mulle

Gottepåsen Förskola och Fritidshem, Fristående förskolor · Senast uppdaterad: 28 januari 2021

Här på Fjärilen går vi på Mulle, som är en del Friluftsfrämjandets barnverksamhet.

SYFTE:

Fem starka skäl till att undervisa utomhus

  1. Står inskrivet i läroplanerna och stöds av forskningen

  2. Naturen är en tacksam lärmiljö för såväl barn som pedagoger eftersom den är interaktiv, genusneutral, utforskande och stimulerar nyfikenhet

  3. Barnen lär på ett lustfyllt sätt med hela kroppen och alla sinnen till skillnad från stillasittande katederundervisning inomhus

  4. Ger bättre arbetsminne, koncentration, samarbetsförmåga och en mer hälsosam livsstil

  5. Jämnar ut skillnader mellan lågpresterande och högpresterande barN

 

 

GENOMFÖRANDE:

Alla barn får varje onsdag(med undantag för lov) gå på utflykt till Röda ladan, vår Mulleplats. Barnen får lära sig grundläggande kunskaper om vad allemansrätten är samt hur man håller sig torr, varm och mätt ute i alla väder. Kretslopp, livscykler och näringskedjor är några exempel på vad barnen får utforska tillsammans.

DOKUMENTATION OCH UPPFÖLJNING:

Dokumentation sker genom lärloggar på Unikum. Uppföljning sker genom reflektion i arbetslaget och genom reflektion tillsammans med barnen.

 

 

 


Läroplanskopplingar

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

fantasi och föreställningsförmåga,

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback