Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

HISHIS01b

Instroduktion till historieämnet nr 2

Hagagymnasiet, Borlänge · Senast uppdaterad: 2 oktober 2019

I den inledande delen av kursen i historia kommer vi att arbeta med historiska förklaringar, hur historia används, historiska metoder och kritisk granskning av historien.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet historia ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

1. Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer utifrån olika tolkningar och perspektiv.

2. Förmåga att använda en historisk referensram för att förstå nutiden och för att ge perspektiv på framtiden.

3. Förmåga att använda olika historiska teorier och begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.

4. Förmåga att söka, granska, tolka och värdera källor utifrån källkritiska metoder och presentera resultatet med varierande uttrycksformer.

5. Förmåga att undersöka, förklara och värdera användningen av historia i olika sammanhang och under olika tidsperioder.

Så här kommer vi att arbeta:

  • Eleverna deltar i föreläsningar kring hur vi arbetar med historieämnet

  • Eleverna läser följande texter i Digilär: Under huvudrubriken;

  • "Introduktion" läses kapitel 1 "Historia" 

  • "Historiska metoder och arbetssätt" läses texterna "Historiska förklaringar", "Historiebruk", "Källor och källkritik" , "Skriva historia" samt "Tidsperioder".

  • Eleverna genomför arbetsuppgift nr 2 "Vem är jag?" i avsnittet "Varför historia". Du använder dig av den mall som finns under uppgifter nedan.

Så här kommer du att redovisa dina kunskaper:

Eleverna redovisar sin enskilda skriftliga uppgift kring "Vem är jag? som lämnas in senast under vecka 39 den 29 september. Uppgiften lämnas via Unikum och kommer att Plagiatgranskas. OBS! Att skriva av eller använda andras texter är inte tillåtet och ev. plagiat rapporteras till skolledningen.

Tidsplan:

Arbetet startar vecka 36 och avslutas v 39. 

Så här kommer ditt arbete att bedömas:

Du bedöms för din uppvisade enskilda inlämningsuppgift.

Ditt uppnådda betyg på uppgiften återfinner du nedan i kunskapsmatrisen.


Läroplanskopplingar

Kritisk granskning, tolkning och användning av olika slags källmaterial, i digital och annan form, utifrån källkritiska kriterier och metoder.

Hur individer och grupper använt historia i vardagsliv, samhällsliv och politik. Betydelsen av historia i formandet av identiteter, till exempel olika föreställningar om gemensamma kulturarv, och som medel för påverkan i aktuella konflikter.

Matriser i planeringen
Historia 1b - Historiska förklaringar, historiebruk och källkritik
Uppgifter
Enskild uppgift "Vem är jag 1"

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback