Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

4 - 6

Instruerande text - vad är det?

Resursenhet Pilskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 12 september 2019

Vi kommer att arbeta med instruerande texter. Vad är det? När används det? Vi kommer lära oss hur instruerande texter är uppbyggda, vilka delar de brukar bestå av och vilken verbform man brukar använda. Arbetsområdet kommer att avslutas med en enskild skrivuppgift där du ska skriva instruktioner till en lek eller ett spel.

Beskrivning

Vi arbetar gemensamt med instruerande texter enligt cirkelmodellen, från det gemensamma arbetet till det enskilda.

 

Konkreta mål

- Du ska kunna skriva en instruerande text med fungerande struktur.

 

Bärande begrepp

rubrik, imperativ, material, ingredienser,

Så här visar du dina kunskaper:

Gör det här: Skriv en instruktion till ett spel eller en lek. Förklara steg för steg hur man leker leken eller spelar spelet. Beskriv vilka regler som finns och vad spelet eller leken går ut på.

 

  • Vilka spel gillar du?
  • Vilka är dina favoritlekar?
  • Välj ett spel eller en lek. Tänk dig att du ska förklara för någon som inte vet hur det går till.

Tänk på att:

  • Dela in texten i stycken. Använd gärna underrubriker.
  • Använd skiljetecken på rätt sätt.
  • Läs igenom din text innan du lämnar in den. 

(Uppgiften finns på Skolverkets hemsida - Bedömarträning svenska och svenska som andraspråk inför äp årskurs 6 2013.)

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris för instruerande text
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback