Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

6

Sim- och livräddningskunsaper HT-19

Gamla STR F-6 2021 , Båstad · Senast uppdaterad: 12 september 2019

Kunskaper i simning samt livräddning

Sim- och livräddningskunskaper HT-19

MÅL 1-6

Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och

 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

 

 

CENTRALT INNEHÅLL 4-6

 • Simning i mag- och ryggläge.

 • Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.

 

KUNSKAPSKRAV ÅK 6

 • Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.

 • Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.

 

KONKRETISERING AV MÅLEN ÅK 6:

 • Simma 200m utan att stanna (150 bröst 50 rygg)

 • Flyta

 • Sitta på botten

 • Livräddning;

  • Kasta livboj från kanten och rädda en kompis

  • Simma med livboj (förlängd arm) och rädda en kompis

  • Rädda en kompis med flytväst

  • Dyka efter docka (valfritt att prova på)

 

 

UNDERVISNING ÅK 6

Eleven kommer att undervisas i

 • Simteknik

 • Livräddning

 

BEDÖMNING ÅK 6:

 

Eleven ska klara simma hela sträckan utan att stanna samt utföra alla moment samt livräddningen


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter