Skolbanken Logo
Skolbanken

Social och emotionell undervisning på Solstrålen

Barnabro förskola, Varberg · Senast uppdaterad: 13 september 2019

Planering för undervisning under uppstart på Solstrålen

1. Vilket lärandemål ska vi arbeta med?

a. Hänvisa till Lpfö-18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla 

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • Nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar

b. Varför har vi valt detta mål?

Nu följer en uppstartsperiod där vi får en ny barngrupp på förskolan. Att barnen blir trygga i sig själva och med oss pedagoger, nyfikna och söker kontakt med varandra och med miljön är en förutsättning för utveckling och lärande. 

 

2. Vilka kännetecken?
a. Utbildningen har lyckats med undervisningsuppdraget när barnen:

 • känner sig trygga med varandra och oss pedagoger och vi kan se att de är glada i leken.
 • kan säga nej eller visa med tecken att de inte vill vara med.
 • är medvetna om sina skyldigheter och rättigheter i våra lärmiljöer - vad leker vi med var.
 • kan våra gemensamma regler och rutiner - hur är en bra kompis.
 • kan lyssna och förstå sina kompisar samt är såpass trygga i sig själva att de kan berätta om sina egna uppfattningar - vid konflikter.
 • kan vänta på sin ur i olika sammanhang.
 • kan sina kompisars namn.

 

3. Vad ska utbildningen/undervisningen innehålla?

 - Introduktion:

 • Vi presenterar de nya grupperna.

 - Planerad undervisning: 

 • Skapande aktiviteter, lekar, sånger för att stärka gruppkänslan/vikänslan
 • Lära känna våra lärmiljöer
 • Kroppsuppfattning

 - Spontan undervisning:

 • Böcker
 • Lekmaterial
 • Ta tillvara på barnens intiativ för att återkoppla till vår planerade undervisningstillfälle 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback