Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

9

Ht 21 Taluppfattning och tals användning Åk9

Domnarvets skola, Borlänge · Senast uppdaterad: 2 september 2021

Under detta arbetsområde kommer du att få lära dig mer om bråkräkning, potenser, negativa tal samt kvadratrötter.

Mål med detta arbetsområde;

 • Tal i tiopotens
 • Tal i grundpotensform
 • Tal i potensform
 • Kunna räkna med tal i potensform
 • Negativa tal
 • Bråkräkning
 • Kvadratrötter

Arbetsformer

Undervisningen kommer att ske på följande sätt:

 • Lärarledda genomgångar

 • Lärarledda par - och gruppdiskussioner

 • Enskild räkning

 • Problemlösning enskilt eller i grupp

 • Läxor; att vara i fas med planeringen
 • Prov vecka 41

 

Bedömning sker fortlöpande under pågående arbetsområde. Vi bedömer vilken kvalitet du visar i dina uträkningar (val av metoder och användning av matematiska begrepp), och i dina resonemang, och hur väl du kommunicerar. Vi bedömer också kvaliteten på din problemlösningsförmåga.

 

Vi avslutar arbetsområdet med ett skriftligt prov.

Filmer:

På länken finns filmer till samtliga områden, kolla gärna antingen om du har varit borta och missat ngt pass eller om du vill se filmerna som repetition. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLsoSX3GymcNFCqZVXj5naVrwkpsrg3U2O

 

Planering

Vecka

Arbetsområde

Avsnitt

Övrigt

34

Spel, Fördiagnos
Repetition av taluppfattning

1.1 Tal och beräkningar

 

PL: Mönster med fyra tal i följd

35

1.1   Tal och beräkningar

1.2   Räkna med bråk

 

 

36

1.2 Räkna med bråk

1.3 Räkna med negativa tal

 

Övning av muntliga prov

37

1.4 Räkna med potenser

1.5 Små tal och tiopotenser

 

 

 

38

1.6 Räkna med tal i grundpotensform

 

 

Övning av muntliga prov

39

1.7 Kvadratrötter

 

 

40

Repetition Sid 50 eller sid 51

Vad minns du? sidan 57

 

 

41

Prov

 

 

42

Problemlösning i grupp

 

 

PL: Tärningen

 


Läroplanskopplingar

Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.

Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.

Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.

Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter