Skolbanken Logo
Skolbanken

Kompistema

Solängen förskola, Kungälv · Senast uppdaterad: 13 september 2019

Vi kommer att arbeta med hur man är en bra kompis.

Bakgrund

Barngruppen är nu färdiginskolad och vi har under en tid observerat den.

Vi har sett att barngruppen löser konflikter på olika sätt och att vi måste visa dom hur man löser problem och hur man är en bra kompis.

 

Hur?

Via handdockor ta upp olika konflikter och sedan prata om dessa. 

Vad hände?

Varför blev det så?

Hur kändes det för...?

Kunde man ha gjort på något annat sätt?

 

Prata med barnen om vad en bra kompis är. 

Dela upp barnen i två grupper för att alla ska våga komma till tals.

 

Vi skapar tillsammans i olika material.


Läroplanskopplingar

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback