Skolbanken Logo
Skolbanken

Mål och utvecklingsplan Normer och värden 19/20

Lillhaga förskola, Nykvarn · Senast uppdaterad: 13 september 2019

Utifrån vår självskattning gör vi med hjälp av den här mallen en pedagogisk planering för förskolans prioriterade mål från Normer och värden

Avdelning

text

Prioriterat mål

Mål

Delmål 

text

Nuläge

text

Utveckling pågår när barnen

text

Så ska vi arbeta för att nå dit

text

Så här ska vi följa upp

text

Uppföljning

Vi ska följa och dokumentera barnens lärande i barnens och avdelningens lärlogg i Unikum.

Reflektion/Utvärdering/Analys/Förslag till åtgärder

På avdelningens reflektionstid dokumenterar vi våra tankar i kommentarsrutorna under vår Mål & utvecklingsplan.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback