Skolbanken Logo
Skolbanken

Gymnastik och rörelse

Långevi förskola, Bengtsfors · Senast uppdaterad: 20 september 2019

Vi på Skalman har gymnastik/rörelse varannan torsdag. Då går vi till vårat teaterrum. Där får barnen prova på olika rörelse övningar. Bland annat har vi miniröris,dans, hinderbanor och fri lek med gymnastikmaterial. Barnen tycker det är kul att röra på sig och få hoppa och springa av sig. Vi på Skalman har nära till teaterrummet, så när vi ser att barnen är rastlösa eller börjar få spring i benen så kan vi gå dit så de får röra sig.

Bakgrund:

Vi tycker det är viktigt att barnen ska få röra på sig och få göra av med sin energi. Det är bra att de får öva sin motorik, sin koordinationsförmåga, lyssna på instruktioner och turtagning.

 

Mål:

Vi vill att barnen ska tycka det är roligt att röra sig på olika sätt, vi vill få dem intresserade av att prova på olika sätt att röra sig på. Bland annat genom dans, miniröris, hinderbanor, avslappning, massagesagor och rörelsesånger. Vi vill att de ska känna sig trygga med att prova på olika saker och få utveckla sin motorik.

 

Metod:

Varannan torsdag går vi till teaterrummet och där gör vi olika rörelseövningar. Vi går även dit vissa eftermiddagar när vi ser att barnen är rastlösa eller behöver röra på sig. Där provar vi olika rörelseövningar. Då får barnen öva sin motorik och röra på deras kroppar. De får även träna på att lyssna på instruktioner om vi till exempel har miniröris, rörelsesånger, avslappning eller massagesagor.


Läroplanskopplingar

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,

får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,

erbjuds en god omsorg med balans mellan aktivitet och vila,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter