Skolbanken Logo
Skolbanken

Värdegrund

Floraparkens förskola, Svedala · Senast uppdaterad: 27 september 2019

Barnen släpper de föremål vilka de leker med, i direkt anslutning till den plats som de befinner sig på. Vi ser också att flera av barnen kastar leksakerna omkring sig. Det föremål vilket barnet håller i/leker med, visar barnet med kroppen samt betonar med röst/ord är hens. Detta genom att säga sitt namn när någon av de andra barnen närmar sig, ex” Lisas”! En del av barnen kan även gå fram till en kompis för att ta leksaken hen använder ifrån honom/henne. Vi arbetar mot frågeställningarna: - Hur får vi barnen delaktiga i undanplockningen på avdelningen?

 Mål:

 

 ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande”. 

 


Uppnåendekriterier för strävansmålet:

 

Vi vill att den miljö barnen möter på förskolan ska vara inbjudande och utmanande. För att uppnå detta behöver barnen lära sig att plocka undan efter sig och att varje sak har sin plats. Att barnen visar omsorg för förskolans lekmaterial är viktigt. Vi vill också att barnen ska mötas av ett positivt och vänligt klimat på avdelningen. Att alla barn får vara med och leka och att kompisarna delar med sig.

 


Frågeställning utifrån strävansmålet:

 

 

 • Hur får vi barnen delaktiga i undanplockningen på avdelningen?

 

Nuläge:
September 2019:
Barnen släpper de föremål vilka de leker med, i direkt anslutning till den plats som de befinner sig på. Vi ser också att flera av barnen kastar leksakerna omkring sig.

Det föremål vilket barnet håller i/leker med, visar barnet med kroppen samt betonar med röst/ord är hens. Detta genom att säga sitt namn när någon av de andra barnen närmar sig, ex” Lisas”! En del av barnen kan även gå fram till en kompis för att ta leksaken hen använder ifrån honom/henne. 

 

Metoder för att nå målet:

 

 • Vi använder oss av en speciell låt för att barnen på ett lekfullt sätt ska förstå att nu är det dags att städa.
 • Vi vuxna är goda förbilder och hjälper barnen att hitta rätt låda till rätt leksak.

 • Vi markerar tydligt med bild på lådorna var leksakerna ska ligga.

 • Vi har tydliga rutiner som vi gör om och om igen.

 • Genomtänkt dagsrytm (lek, aktivitet, vila osv) - Vi vuxna är närvarande i barnens lek. Vi finns nära till hands och stöttar vid konflikter.

 • Vi delar upp barnen i mindre undervisningsgrupper 

 • Vi ger barnen tid för den fria leken. I den fria leken lär sig barnen det sociala samspelet.

 • Vi leker olika lekar där barnen får dela med sig (Ex dela med sig av sin frukt, rulla boll)

 • Vi använder oss av Affen som är vår maskot.

 • Vi använder barnen somlärresurserför varandra för att visa att man kan olika saker och att man kan hjälpas åt och lära av varandra. 

 • Ha undervisning i mindre grupper 

   

   

Vi kommer att arbeta utifrån de sju strategierna enligt utvecklingspedagogiken:

 

 • Att introducera variation - vi använder "Affen" som en röd tråd genom projektet. "Affen" visar oss 8variation) och lär oss om vår omvärld.
 • Lärandesituationens inramning – vara uppmärksamma på barnens fokus och intresse. Titta på egentagna foto och filmer från tidigare undervisningsstillfällen, aktiviteter och uppdrag för att återkoppla till tidigare lärandesituation. 

 • Samordning av perspektiv -  Vi kommer utgå från barnens erfarenheter och behov. Vi utökar och berikar för att utmana och vidga deras förståelse genom att lägga till begrepp i samtal, rutinsituationer, måltider och vid undervisning. 

 • Från lokalt till expansivt språk – Vi utgår från dokumentation, foto, film etc. när vi återkopplar. Vi är medvetna om att använda ett expansivt språk (ett språk som fungerar utanför den givna situationen, som inte förutsätter att mottagaren har samma grundförståelse eller erfarenheter) för att utmana barnen i deras språkutveckling.    

 • Barn behöver stöttas och utmanas – Vi utmanar barnen genom att tillföra nytt material. Vi stöttar barnen genom att finnas nära dem för att kunna bekräfta dem och svara på deras frågor

 • Vad det innebär att kunna något och utveckla ett kunnande? -  Vi kommer att följa barnens kunnande genom lärloggar och dokumentation.

 • Mönster görs synliga -Tydliga rutiner i barnets värld skapar trygghet. Därför har vi samlingar, undan plockning och undervisningstillfällen enligt samma mönster.   

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback