Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

6

Bildhuggeri

Vätö skola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 18 oktober 2019

Din uppgift är att lära dig att göra ett bildhuggeri. Till denna uppgift ska du använda skärande verktyg som t ex skölp, stämjärn och bildhuggarjärn.

Inledning

Vi kommer att börja med att prata om trädslaget lind och dess egenskaper. Därefter går vi igenom vad som är bra att tänka på vid val av bild. Du gör en mall i skala 1:1 som du sedan ritar av på en liten planka, 20x20 cm.

  •  

Tillverka

  • Du börjar med att rita din märke på ett papper, därefter klipper du den till en mall och ritar av den på ditt valda träämne.
  • Du använder olika skölpar och bildhuggarjärn för att få till önskad form.
  • Sist av allt ska du gör du en valfri ytbehandling

Hur blev det?

  • Vad har du lärt dig?
  • Blev bildhuggeriget som du hade tänkt dig?
  • Var det något som var extra svårt?

Bedömning

Jag ska bedöma din förmåga att:

Komma på egna idéer till eget slöjdande

Göra ett noggrant arbete

driva ditt arbete framåt

Värdera och beskriva din arbetsprocess

 

 


Läroplanskopplingar

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.

Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.

Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.

Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.

Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.

Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.

Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter