Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

2 - 4

TEMA

014621 Förskolan Ribegården, Stockholm Järva · Senast uppdaterad: 13 september 2019

Vi kommer gå till en ny skog med röda gruppen. Vi kommer där göra upp en eld och grilla korv, leka lekar samt samtala med barnen om bl.a. Allemansrätten; Vad får man göra i naturen egentligen? 

Syfte

Syftet med denna utflykt är bl.a. att ge barnen en förståelse vad Allemansrätten är och vad den innebär. Vi vill att barnen ska få en förståelse av vad man får göra och INTE göra i vår natur. Får man elda överallt? Får man bryta av kvistar och plocka blommor? Får man skräpa ner i naturen? Får man åka cross, cykel eller bil överallt i naturen?

Det är viktigt att lära sig om djur och natur och att de får pröva på olika saker som har med naturvetenskap. Att få en förståelse för hur djur och natur fungerar, vilka skyldigheter vi människor har gentemot djur och natur samt att vi måste respektera djurlivet och den natur vi lever i, dvs. att öka barnens kunskap inom främst naturkunskap. 

Bakgrund

Enhetens pedagoger har observerat barngruppens intressen under en månad,  Vi tänkte att en ny skog skulle vara kul att testa med barnen. Så vi diskuterade fram att vi skulle testa en ny skog och anordna i samband med det en korvgrillning för att presentera den nya skogen för barnen. 

Vår tanke är att även presentera Allemansrätten för barnen i samband med den här utflykten. Vi anser att det är viktigt att man redan i förskolan får lära sig vad man får och inte får göra i vår natur.  Om barnen uppskattar och verkar gilla den nya skogen, så kommer vi fortsätta gå dit de dagar vi planerar att gå till skogen. Detta är något vi kommer samtala och diskutera med barnen om för att bestämma hur vi ska göra. 

Mål

Metod

Vi kommer börja med att gå till den här nya skogen imorgon och där grilla korv. Barnen kommer få vara med och se hur det går till när man gör upp en eld. Vi kommer berätta och förklara för barnen hur vi gör och hur man måste göra. Sedan kommer vi grilla korven och även leka olika lekar som kan passa i skogen. Vi kommer även göra lite olika övningar som får in naturkunskap och matematik av olika slag. 

Vi kommer dokumentera och lägga upp här i Unikum för att delge er föräldrar samt samtala med barnen för att utvärdera vår utflykt. 


Läroplanskopplingar

respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,

utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,

ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,

stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik,

utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter