Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

1 - 3

Bedömningsstöd av läs- och skrivutveckling åk 1-3

Hedekas skola, Munkedal · Senast uppdaterad: 2 oktober 2019

Detta bedömningsstöd är skapat utifrån Skolverkets bedömningsstöd i läs-och skrivutveckling. Ett riktmärke i bedömningsstödet är att en elev i årskurs 1 bör ha uppnått avstämning A i slutet av årskurs 1. På motsvarande sätt gäller att en elev i årskurs 2 bör ha uppnått avstämning B i slutet av årskursen. Detta för att säkerställa att elevens läs- och skrivutveckling fortskrider som det är tänkt. För årskurs 3 gäller att avstämning C samspelar med kunskapskraven för godtagbara kunskaper i slutet av årskursen enligt kursplanen i svenska.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Sammanställning av din skrivutveckling
Sammanställning av din läsutveckling
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback