Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

7 - 9

Spanska år 8 med Señor Salas - Planering del 1 HT2019

Kristinedalskolan , Stenungsund · Senast uppdaterad: 31 augusti 2022

Hej elever och föräldrar! Här kan ni hitta länkar till planeringen, läxstencilen och provinformation för del 1 av terminen. Eleverna kan även hitta mer information på Classroom. Saludos Señor Salas

 

Planering del 1 årskurs 8 HT2019
Träna på läxorna år 8 del 1
Provinformation årskurs 8 del 1
Quizlet årskurs 8
Classroom kod: fvgjasFörmågor: Skriva och Höra

Kapitel: 

Gracias 1, 2 och 4

Colores 2

 

Grammatik: presens, futurum och olika tidsuttryck, adjektiv

 

Ämnesområden: Att beskriva sig själv och någon annan.

 

Frågor: ¿Quién eres?, ¿Quién es tu mejor amigo?

 

Läxdag: torsdagar


Provdatum: Vecka 41,  torsdag den 10 oktober (Skriva och Höra)


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.

Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.

Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.

Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.

Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter