Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

3

Väva åk3 Pedagogisk planering

Bjälbotullskolan, Mjölby · Senast uppdaterad: 28 februari 2020

Ett vävt tyg är grunden till det mesta i textilslöjden. Här kommer du få en förförståelse hur ett tyg blir till. Vi arbetar med olika svårighetsgrader.

Målet med undervisningen

 

 Du kommer att väva ett tyg i en vävram, veta vad som är varp och vad som är inslag. 

Vi övar begreppen över-under och varannan på ett konkret sätt, du tränar att se ett mönster.

Du kommer snart underfund med att kunna knyta själv är en bra sak att kunna, vi har ett "knytkalas" där du lär att knyta ett halvslag, stoppknut, dubbelknut och kärringknut. Vi avslutar att knyta ett godissnöre som vi äter upp.

 

Så här ska vi arbeta

 

Det här arbetsområdet spänner över halva terminen.

  •  Sagan om vävarfågeln är en saga om en sparv i Etiopien som kan knyta knutar,
  •  vi ser filmer om vävarfåglarna. 
  •  tre olika svårighetsgrader väva platt, väva runt och en happy doll 
  •  varp och inslag   
  • vi pratar om färger och vi tränar på att motivera våra val
  • kopplingen vävram- vävstol- industri nu och historiskt

Det här ska bedömas

  •  under arbetets gång har vi prat om hur vi väljer färger och varför
  • du ska veta vad som kallas varp och vad som kallas inslag
  • när du är färdig ska du kunna berätta hur du har gjort, vad du lärt dig och kunna använda rätt begrepp.

 


Läroplanskopplingar

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.

Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.

Berättelser som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.

Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.

Slöjdföremåls funktion och betydelse som bruks- och prydnadsföremål.

Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.

I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.

Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.

Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback