Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi, Fysik, Kemi

·

Årskurs:

9

Hållbarutveckling

Länna skola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 18 oktober 2019

Hur är tillståndet för jordklotet? Hur kan vi leva hållbart och se till att vår jord håller så länge som möjligt?

I området hållbar utveckling kommer vi lära oss om följande områden

  • Växthuseffekten/Klimat förändringatr
  • Ekosystemtjänster
  • Ekosystem, vad är det?
  • Biologisk mångfald
  • Att rena dricksvatten och avloppsvatten
  • Vad kan vi göra?

Vi kommera att lära oss detta genom diskutioner, filmer, grupp uppgifter och självständiga uppgifter.

Eleverna har valt att redovisa sina kunskaper genom att bygga ett museum i Minecraft med sex rum, ett för varje område. små grupper om 2-3 elever ansvarar för varsitt rum och har då i sina resonemang och texter möjlighet att visa på högre nivå på sina kunskaper.

 


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.

Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.

Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.

Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.

Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.

Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara jordens strålningsbalans, växthuseffekten och klimatförändringar.

Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.

Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.

Processer för att rena dricksvatten och avloppsvatten lokalt och globalt.

Matriser i planeringen
Hållbar utveckling
Uppgifter
Läxaförhör 8/11 Hållbarutveckling

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback