Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap, Bild, Svenska som andraspråk, Geografi, Historia, Svenska, Engelska, Teknik

·

Årskurs:

2 - 5

Elevens val Skoltidning

Jumkils skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 3 oktober 2019

Syfte Skoltidning: Genom att själva göra en tidning tränas förmågor kring media och källkritik samt språk och bild i olika samarbetsformer.

Under en ca sexveckors period, Elevens val, arbetar vi med att göra en skoltidning, med förarbete, intervjuer, reportage, bilder, frågelåda, nyheter och så vidare. Vid sista tillfället publicerar vi tidningen. 

Texter kommer att skrivas, bilder kommer både som illustrationer och som foton. 

I tidningsredaktionen finns ansvarig utgivare, korrekturläsare, journalister, fotografer, reportrar. 


Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

söka information från olika källor och värdera dessa.

Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.

Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.

Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.

Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.

Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.

Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.

Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Ansvarsfullt agerande vid kommunikation i digitala och andra medier och i olika sammanhang.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Uppgift 1

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback