Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

Skarven och Konsten att ha sjukt låga förväntningar ht 2019

Da Vinciskolan, Ale · Senast uppdaterad: 25 februari 2020

I det här arbetsområdet ska ni få läsa en bok, skriva läsloggar samt samtala om böckerna tillsammans med lärare och skolbibliotekarie. Arbetsområdet pågår under veckorna 37-42 (ca) och avslutas med en bedömningsgrundande skrivuppgift. Vi läser i skolan men ni kommer också att behöva läsa hemma. Böckerna vi arbetar med är Skarven av Sara Lövestam och Konsten att ha sjukt låga förväntningar av Åsa Asptjärn

Syfte och långsiktigt mål

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier.

Det här arbetsområdet ger dig möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift,

 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

 • söka information från olika källor och värdera dessa.

 

Centralt innehåll

 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Kunskapskrav

Se matris.

Avslutande skrivuppgift

Du skriva ett informellt brev om det som hänt i boken och hur du känner inför det. Är du arg, glad, ledsen, irriterad eller frustrerad? Varför? Du låtsas för en stund att du är en av personerna i boken som du läser.

Ett brev skriver man till någon och skickar i ett kuvert via posten. Om två personer brukar skicka brev till varandra kallas det att brevväxla. Nuförtiden är det vanligt att man skickar mejl till varandra istället för att skicka brev via posten.

 

Skriv ett brev och berätta om det som hänt hittills i boken och hur du känner inför det. Är du arg, glad, ledsen, irriterad, frustrerad? Varför? Du låtsas för en stund att du är en av personerna i boken som du läser. Tänk på hur du börjar och slutar brevet.

 

Brevet skriver vi på lektionen i exam.net.

 

Typiska drag för ett brev:

 • en längre text skriven på papper
 • berättar och/eller informerar

 • hälsning i början och i slutet

 • underskrift

 • datum skrivs ut


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

söka information från olika källor och värdera dessa.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris läsa, skriva, resonera, samtala, ge omdömen
Skriva informellt (personligt) brev
Uppgifter
Uppgift 1