Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik, Teknik

·

Årskurs:

6

Energi och miljö 6

Kareby skola, Kungälv · Senast uppdaterad: 20 september 2019

Vi kommer att lära oss mer om energiförsörjning, energiförbrukning,vilka energikällor som finns, hur klimatet påverkas av vår energianvändning samt hur kan vi minska energianvändning.

Mål med arbetet:

- Känna till energins oförstörbarhet
- Känna till olika energikällor och deras påverkan på miljön
- Känna till skillnaden mellan kraft och energi
- Känna till några upptäckter/upptäckare/uppfinnare 
- Känna till hur energiförsörjning fungerar

- Känna till hur vi kan vara klimatsmarta och minska energianvändning

 

Energi begrepp:
Energikälla, kraftverk (vatten, sol, vind, kol, våg), förnyelsebar energi, fossila bränslen, strålningsenergi, ljusenergi, lägesenergi, rörelseenergi, värmeenergi, kemisk energi, elektrisk energi, energi/kraft, energins flöde, miljöpåverkan (fördelar/nackdelar),

Förmågorna: 

·       använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

·       genomföra systematiska undersökningar i fysik, och teknik

       ·       använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

 Bedömning:

Du blir bedömd på

-Hur du arbetar med faktatext.

- Hur du kan samarbeta för att få ett bra resultat.

- Vilka slutsatser du kan dra när vi resonerar och för och nackdelar med olika energikällor.

- Du gör ett skriftligt förhör på grunderna  i energi och miljö.                                                                                                                              


Läroplanskopplingar

Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.

Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.

Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.

Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback