Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

7 - 8

Kraft, Tryck och Rörelse

LMH-enheten, Uppsala · Senast uppdaterad: 8 oktober 2019

Vad menas med tyngdkraft? Hur ser vi den ? Vem var Isaac Newton? Vad är det för skillnad på tyngd och vikt inom fysiken? Vad menas med tryck? Vad är skillnaden på fart och acceleration? Vad betyder friktion och varför behövs det? Detta är några av de frågor som vi bearbetar under temat.

 

Vilka förmågor du kommer att utveckla:

Kommunikation:

att använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

 

Systematiska undersökningar:

genomföra systematiska undersökningar i fysik

 

Begrepp:

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

 

Konkretisering av mål

När du arbetat med detta område ska du behärska följande

 • våra vanligaste enheter

 • vad materia är
 • vad massa är
 • skilja på massa och tyngd
 • vad densitet är
 • hur man beräknar volym
 • hur man beräknar densitet

 

 • förklara vad en kraft är och enheten för kraft

 • förklara motkraft
 • rita kraftpilar
 • beräkna krafter
 • förklara begreppen tyngdpunkt och stödyta

 • beskriva vad tryck är och hur det kan förändras utifrån temperatur, volym, massa och yta

 • veta vad lufttryck och vattentryck är
 • känna till Arkimedes princip
 • känna till några historiska perspektiv runt uppfinningar som är kopplade till kraft, och tryck
 • historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Arkimedes, Newton. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
 • veta vad som menas med hastighet och acceleration
 • veta vad friktion är

 • känna till begreppet tröghet

 • veta vad som kännetecknar ett fritt fall

 • känna till begreppet tyngdacelereation

Aktuella begrepp: 

enhet, prefix, storhet, densitet, volym, massa

 

kraft, motkraft, tyngd, tyngdpunkt, gravitation, jämvikt, Newton

 

tryck, övertryck, lufttryck, vattentryck, lyftkraft

 

hastighet, fart, acceleration, friktion, tröghet, frittfall

 
 
 
 
 

 

Arbetssätt

 

 • genomgångar med diskussioner, poweroint, filklipp
 • laborationer
 • arbeta med texter
 • instuderingsfrågor

 

Material:

 •      Faktasidor från olika böcker (Fysik Direkt och Lpo 94)
 •       Powerpoint
 •      Filmklipp
 • Laborationer

 

Bedömning:

Kommunikation:

 • Vad du visar i samtal under lektionerna
 • Hur du för, följer och fördjupar samtal
 • Hur du framför och bemöter åsikter
 • Hur du använder dig av dina kunskaper för att skapa texter.

Systematiska undersökningar:

Hur du:

 • följer instruktioner
 • ställer hypoteser
 • genomför  laborationerna
 • tolkar resultat
 • drar slutsatser

Begrepp

 • De begrepp du använder och visar att du förstår
 • De samband mellan begrepp som du hanterar

Läroplanskopplingar

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.

Hävarmar och utväxling i verktyg och redskap, till exempel i saxar, spett, block och taljor.

Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.

Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav fysik åk 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter