Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

4

Växter och djur

Brunnsåkersskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 9 oktober 2019

Biologi betyder "läran om livet", och i detta arbetsområde kommer vi att lära oss om mycket av det liv som finns på vår planet. Vi kommer framförallt titta på växter, som är nödvändiga för att allt annat ska kunna leva, men också på hur växter och djur - inklusive oss människor - behöver varandra på olika sätt.

I detta arbetsområde kommer du bl.a. att få lära dig om:

 • Vad som krävs för att något kan sägas vara levande.
 • Vad som krävs för att djur ska tillhöra samma art.
 • Att allt som lever på jorden är släkt med varandra (på olika långt håll) och att allt levande har utvecklats från de första levande organismerna, bakterier.
 • Vad Carl von Linné gjorde som vi än idag har användning av.
 • Växters delar och andra saker som är typiskt för växter, t.ex. deras livscykel, fortplantning och fotosyntesen.
 • Hur växter och djur lever och är beroende av varandra.
 • Näringskedjor, näringsvävar och ekosystem.
 • Hur växter och djur kan sorteras och grupperas.
 • Hur vi människor är beroende av växter och djur för att kunna leva.

Det kommer du lära dig genom att:

 • Du kommer få ta del av genomgångar, texter (mest från "Boken om biologi") och filmer som handlar om biologi
 • Vi kommer göra enklare praktiska försök så som plantering av ärtor och frön.
 • Vi kommer göra fältstudier för att undersöka växter på olika sätt.
 • Du kommer få söka fakta, skriva faktatexter och svara på frågor.

Dessutom kommer du att få träna på din förmåga att: 

 • Söka och bearbeta information
 • Se och beskriva samband
 • Jämföra och kategorisera

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter