Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

6

Människokroppen - Matspjälkningen

Svaleboskolan 4-6 (nedlagd), Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 10 oktober 2019

Varför måste vi äta? Vi ska lära oss om vad vi behöver äta för att växa och må bra. Vi kommer också lära oss om matens väg genom kroppen och vilka organ som ingår och samarbetar i matspjälkningen.

Syfte

I det här arbetsområdet utvecklas din förmåga att använda dina kunskaper för att kommunicera, laborera och använda begrepp för att visa på samband i människokroppen.

Vi skall läsa om hur kroppen är uppbyggd och vilken funktion olika organ har i kroppen. Vi kommer att diskutera hur viktigt det är att vi sköter om vår kropp och hur det påverkar vårt välbefinnande.


MÅL:

- ha kunskap om näringsämnen i mat
- veta hur matspjälkningen går till
- kunna namnet på vilka tänder vi har och hur en tand är uppbyggd
- veta vad kroppen behöver för mat för att fungera bra
- veta hur organen samarbetar och kunna placera ut organen på rätt plats
- kunna använda ämnesspecifika ord för att förklara begrepp och samband 

Undervisningens innehåll. Hur?

För att få kunskap om människokroppen ska du få:

*läsa i boken om människokroppen
*se film
*läsa in kunskap enskilt och arbeta med skrivuppgifter
*genomföra laborationer
*delta/lyssna på genomgångar och vara med i diskussionerna kring människokroppen

Centrala begrepp

enzym, kolhydrat, protein, fett, vitaminer, mineraler, cellandning, tänder, saliv, spottkörtlar, matstrupe, magsaft, magsäck, bukspott, tolvfingertarm, galla, tunntarm, tarmludd, tjocktarm, ändtarm

Bedömning

Bedömningen sker kontinuerligt vid diskussioner, skriftliga arbetsuppgifter och inlämningar, laborationsarbete och ett avslutande skriftligt förhör.

Utvärdering:

Efter avslutat arbetsområde, utvärderar vi tillsammans i helklass. 


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.

Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.

Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.

Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.

I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback